Textproduktion

Har du en god idé som du vill få hjälp att formulera i ord? Vet du vad du vill få sagt, men inte riktigt hur du ska göra det? Eller föredrar du helt enkelt att lägga din tid på något annat och lämna skrivandet åt någon som har det som yrke?

Att föra fram ett budskap till en läsare handlar om mer än att bara presentera information. Texten ska också väcka intresse och hålla kvar det tillräckligt länge för att budskapet ska nå fram.

Du har informationen – jag skriver texten

Oavsett om du vill presentera något på företagets webbplats, publicera en artikel i en medlemstidning eller informera dina kunder i ett nyhetsbrev vill du vara säker på att din text blir läst. Myra hjälper dig att nå dit. Jag tar din information, bearbetar den och skriver en text som är anpassad efter både målgrupp och sammanhang. Jag utformar språk, stil och ton för att få fram ditt budskap så effektivt som möjligt. Mitt arbete kan på så sätt spara både tid och pengar åt dig eller ditt företag.

Jag skriver webbtexter, artiklar, notiser, kåserier, presentationer, produktbeskrivningar och mycket mer. Jag kan också sammanfatta information från olika källor som rapporter, intervjuer och annat underlag till en enda text. Det gör materialet mer tillgängligt och användbart för både små och stora företag och myndigheter.

Kontakta mig och berätta lite om vad du har tänkt dig och hur du vill använda texten, så kan vi diskutera hur den bör skrivas och vilken information jag behöver.