Textbearbetning

En god text är inte bara korrekt och välformulerad, utan också läsvänlig och anpassad till sin målgrupp. En text som motsäger sig själv, håller ”fel” stilnivå eller har direkta fel kan störa läsaren och göra att budskapet inte når fram, eller att det blir ett helt annat än du tänkt dig. När du kontrollerar och bearbetar en text du själv har skrivit är det svårt att se den med läsarens ögon. När du i stället lämnar den till en professionell granskare vinner du både kvalitet och tid – tid som du kan använda till annat.

Språktjänster på svenska

Jag arbetar med flera tjänster för bearbetning av text på svenska:

  • Korrekturläsning rättar till stavfel, särskrivningar och grammatikmissar. Jag kontrollerar att skiljetecken och förkortningar används rätt och konsekvent, samtidigt som jag styr upp tokig meningsbyggnad och andra krumsprång i texten.
  • Språkgranskning är en mer ingående bearbetning, där jag inte bara tar bort rena fel utan också ser till att texten är tydlig och har ett bra ”flyt”. Jag trimmar överflödigt språk och mjukar upp stelbent svenska, samtidigt som jag ser till att textens stil är anpassad till din målgrupp. Om texten innehåller särskilda termer ser jag till att de används på ett konsekvent sätt genom hela texten.
  • Textgranskning går ett steg längre och ser till texten som helhet. Jag tittar på hur den är uppbyggd och disponerad: Lockar den till läsning? Är styckena uppdelade på ett lämpligt sätt och är rubrikerna ändamålsenliga? Känns texten logisk? Är det något läsaren kommer att undra över eller sakna?

Jag utför också transkribering av ljud- och filmupptagningar från intervjuer, seminarier, diktamen och liknande, så att du får informationen i ett hanterbart textformat.

Övriga tjänster

Behöver du hjälp med någon annan typ av tjänst än de jag just beskrivit, som redigering av rapporter, sammanställning av enkätsvar eller något liknande? Kontakta mig så löser vi det.