Översättning

Hur ser du att en text är översatt på ett bra sätt?
Svaret är: Det gör du inte.

En god översättning handlar inte bara om att få en korrekt betydelse, utan också om att formulera texten så att den lika gärna skulle ha kunnat vara skriven på det språk den översatts till. En översättare behöver inte bara kunna ordens betydelse, utan också kunna bearbeta och anpassa språket för att få texten att fungera i ett visst sammanhang.

My cup of tea
Fackkunskaper

Jag översätter från engelska till svenska, som är mitt modersmål. Jag tar mig an både allmänna texter och facktexter inom en rad områden där jag har särskild sakkunskap. Några exempel är natur och miljö, djur och friluftsliv, resor och turism samt mat och dryck, men jag har också andra strängar på min lyra. Kontakta mig gärna för att höra vad jag kan göra för just din text. Om jag själv skulle sakna den specialkompetens du behöver, kan jag säkert hänvisa dig vidare till någon av mina duktiga kollegor.

Några tips inför en översättning

  • Vem ska läsa texten och i vilket sammanhang? Ibland kan en översättning behöva anpassas till en särskild målgrupp eller vissa förutsättningar och då det är bra om jag känner till det redan från början.
  • När och hur vill du få materialet levererat? Om du är ute i god tid är det lättare för både dig och mig att planera arbetet. Eftersom jag alltid gör en kontroll av texten efter översättning kan du lita på att den är korrekt, men det är bra om du själv kan avsätta lite tid för att granska den efter leverans. Då finns det tid för justering om något inte skulle ha blivit som du tänkt dig.
Sveriges Facköversättarförening kan du hitta fler goda råd till dig som beställare.