Företagsfakta


Myra Text & Översättning

Organisationsnummer: 710311-4620
Momsregistreringsnummer: SE710311462001
Innehar F-skattsedel.

Medlem av Sveriges Facköversättarförening.

Sekretess

Jag arbetar alltid under sekretess. Du kan därför vara säker på att dina uppgifter och ditt material inte lämnas ut till någon tredje part. Om jag anlitar en underleverantör för någon del av ett uppdrag, omfattas han eller hon naturligtvis också av sekretessen.

Miljö

Vi är alla beroende av vår omvärld. Därför strävar jag efter att driva Myra Text & Översättning så resurssnålt och miljövänligt som möjligt. Jag arbetar nästan uteslutande elektroniskt, reser minimalt och oftast kollektivt, återvinner det jag kan och ser över min energiförbrukning regelbundet. Ändå kan jag naturligtvis alltid bli bättre och tips mottages tacksamt.